top of page

Användarvillkor och Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver behandlingen av personuppgifter som utförs av Nitro Consult AB. Nedan beskriver vi vår hantering av dina personuppgifter och hur vi säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter utförs ansvarsfullt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss, och vi uppmuntrar dig därför att läsa denna policy noggrant.

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy om det sker ändringar i vår behandling av personuppgifter, till exempel om vi behandlar fler av dina personuppgifter än vad som beskrivs nedan.

INLEDNING

Denna integritetspolicy gäller för dig som besöker vår webbplats, kontaktar oss via e-post eller eventuellt genom ett kontaktformulär på vår webbplats.

Nitro Consult AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer varför och hur dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktinformationen längst ner i detta dokument.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll via RSS-flöden, till exempel pressmeddelanden. Via RSS-flöden kan du som besökare på vår webbplats bli omdirigerad till en webbplats som Nitro Consult inte är personuppgiftsansvarig för och som Nitro Consult inte har tillgång till och inte kan kontrollera, inklusive cookies eller den information de samlar in. Du bör kontrollera de relevanta webbplatserna för ytterligare information när du lämnar Nitro Consults webbplats.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL

Beroende på i vilken roll vi kommer i kontakt med dig behandlar vi olika typer av personuppgifter. I din kontakt med Nitro Consult kommer du att lämna viss information till oss, som ditt namn och dina kontaktuppgifter. Dina personuppgifter erhålls antingen direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.

Webbplatsbesökare, kontakt via e-post eller kontaktformulär

De personuppgifter som behandlas när du besöker vår webbplats, kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär:

 • Namn, e-postadress och eventuella andra uppgifter du själv lämnar till oss i formuläret eller i e-post.

 • Indirekta personuppgifter som samlas in via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för marknadsföringsändamål och för att möjliggöra nya affärer för Nitro Consult. Information från cookies används för att förbättra vår webbplats (se mer om behandling som sker i anslutning till cookies nedan).

Anställda hos våra leverantörer och/eller kunder

De personuppgifter som vi behandlar om dig som anställd hos en leverantör och/eller kund till oss är:

 • Namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter och eventuella andra uppgifter du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för administration och/eller uppfyllande av avtal mellan oss och din arbetsgivare.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Nitro Consult behandlar dina personuppgifter när det är i vårt berättigade intresse att behandla dem. Detta gäller exempelvis för den behandling som sker i samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär (inklusive den efterföljande hanteringen av ärendet och marknadsföring). Som anställd hos en kund eller leverantör till oss kommer vi också att behandla dina personuppgifter för att uppfylla det avtal som finns mellan oss och din arbetsgivare.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa företag som vi anlitar eller samarbetar med i samband med den behandling som beskrivs ovan. Detta är till exempel företag som hjälper oss med drift, testning och utveckling av IT-system, säkerhetskopiering av data och ekonomiadministration. Vi har avtal med dessa företag där vi säkerställer att de vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. För anlitade företag som behandlar uppgifterna utanför EU/EES-området vidtar vi särskilda säkerhetsåtgärder, till exempel avtal som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring, som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

LAGRINGSPERIOD

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge vi måste lagra dem enligt lag (till exempel för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna uppfylla avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna eller när det krävs att vi sparar dem enligt preskriptionslagen. Information, bilder och nyhetsnotiser som vi publicerar på webbplatsen med stöd av vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns ett värde i informationen som finns publicerad och ändamålet kvarstår.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddslagstiftningen, under vissa förutsättningar, vissa rättigheter. Dessa är:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag); en rätt att få kopia på de uppgifter vi behandlar om dig och information om de uppgifter som behandlas

 • Rätt till rättelse; en rätt att få felaktiga uppgifter rättade

 • Rätt till radering; en rätt att få uppgifter raderade

 • Rätt till begränsning av behandling; rätt att begära att vår behandling begränsas (till exempel under den period som du begärt att uppgifter ska rättas och vi undersöker huruvida de är korrekta)

 • Rätt till dataportabilitet; rätt att kräva att dina uppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig

 • Rätt att invända mot vår behandling

 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter:

Nitro Consult AB

Tjurhornsgränd 8

121 63 Johanneshov

stockholm@nitroconsult.se

COOKIES

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator/enhet som du använder för att besöka webbplatsen. Webbplatsen använder också cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, förbättra din upplevelse av webbplatsen, göra webbplatsen enklare att använda samt att anpassa webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därmed kunna förbättra oss.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Informationen som samlas in via cookies används endast för Nitro Consults ändamål, det vill säga inte för tredje parts ändamål.

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är viktiga för att webbplatsen ska fungera och ge dig en bättre användarupplevelse.

Cookies för analysändamål

Genom data som vi samlar in via Google Analytics kan vi se och analysera användningen av sidan över tid, för att utveckla sidan och för att fortsätta att erbjuda dig den bästa upplevelsen.

Cookies för marknadsföring

Vi använder cookies för marknadsföring för att mäta användaraktivitet på webbplatsen för att driva och optimera marknadsföringskampanjer.

De cookies som används på vår webbplats beskrivs nedan.

Namn, syftet med cookien och vilka uppgifter som samlas in Lagringstid

 • CookieAgree: Hantering av att användaren stängt ner cookiebanner. 12 månader

 • _ga: Skapar anonymt ID för statistikändamål och samlar in statistik om användarens session. Används av Google Analytics. 24 månader

 • _gat: Förbättrar användarupplevelsen. Används av Google Analytics. 1 minut

 • _gid: Skapar ett anonymt ID för statistikändamål och samlar in statistik om användarens session. Används av Google Analytics. 24 timmar

 • _gat_Waas: Förbättrar användarupplevelsen. Används av Google Analytics. 1 minut

 • devicePixelRatio: Används för att anpassa webbplatsens layout responsivt till besökarens skärmstorlek. 12 månader

 

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs varierar mellan olika webbläsare och kan läsas mer om i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på följande webbplats: www.aboutcookies.org

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i en försämrad användarupplevelse.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk via RSS-flöde. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed använda cookies på vår webbplats. Nitro Consult har ingen åtkomst till, och kan inte kontrollera, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta leverantörers webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om du kan välja bort mottagandet av dem.

Visselblåsning

Nitro Consult tillhandahåller en visselblåsartjänst i enlighet med gällande lagar. Tjänsten ger en möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Du som visselblåsare kan vara helt anonym vid användning av tjänsten. Om behandling sker, sker den med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att visselblåsartjänsten ger en möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande och är en viktig kanal för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas endast för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade.

https://report.whistleb.com/sv/storskogen

bottom of page